Nieuws

29/08/2021

Nieuwsbrief Vrienden van Pandipieri

Hier vindt u de nieuwsflits van De Vrienden van Pandipieri. Lees meer >>

19/07/2021

Kroniek Hans Burgman

Hans, de grondlegger van het Pandipieri project, schrijft regelmatig een brief de zogenaamde kroniek. Klik op Kroniek... Lees meer >>

10/12/2019

OMA project nieuwe folder

Er is een nieuwe folder gemaakt over het OMA project. In het OMA-project krijgt elk oma-gezin een... Lees meer >>


Print

Wat doet KUAP?

Het project omvat:
  • Scholen, o.a. kleuteronderwijs, primair en beroepsonderwijs voor jongens en meisjes, waaronder enkele huishoudscholen, een bouw-en een kunstopleiding;
  • Gezondheidszorg, waarbij naast voorlichting, scholing (o.a. zuigelingenzorg) en ziektebestrijding veel aandacht gaat naar aidspreventie;
  • Opvang en rehabilitatieprogramma voor straatkinderen;
  • Kleine bedrijven, zoals een timmerwerkplaats, grafisch ontwerpbureau, textiel atelier, ambulancedienst, restaurant. Hier worden inkomsten verworven ten bate van het gezamenlijke doel en vinden mensen een betaalde baan.
  • Het OMA-Project. Dagelijks sterven veel ouders aan Aids. Hun kinderen worden meestal geadopteerd door hun familieleden, vooral oma's. Deze adoptiegezinnen hebben vaak dringend hulp nodig. Het OMA-Project helpt deze gezinnen met een noodzakelijke ziektekostenverzekering.

Het hele project is van en voor de gemeenschap. De christelijke levensbeschouwing is de oorspronkelijke basis maar ook mensen met andere geloofsovertuigingen zijn welkom. Tussen stammen wordt hier geen onderscheid gemaakt.
Er wordt geprobeerd problemen vanuit de gemeenschap op te lossen met de mogelijkheden en middelen die er voorhanden zijn.