Nieuws

29/08/2021

Nieuwsbrief Vrienden van Pandipieri

Hier vindt u de nieuwsflits van De Vrienden van Pandipieri. Lees meer >>

19/07/2021

Kroniek Hans Burgman

Hans, de grondlegger van het Pandipieri project, schrijft regelmatig een brief de zogenaamde kroniek. Klik op Kroniek... Lees meer >>

10/12/2019

OMA project nieuwe folder

Er is een nieuwe folder gemaakt over het OMA project. In het OMA-project krijgt elk oma-gezin een... Lees meer >>


Print

Wie zijn wij en wat is ons doel

Wij zijn de "Stichting Jumelage Bergeijk-Pandipieri-Kisumu", in 1999 opgericht bij gelegenheid van de viering van het 1000 jarig bestaan van de St. Petrus Parochie 't Hof in Bergeijk en het 40-jarig priesterjubileum van pastor Wim van Bergen.

Kaart KeniaHet doel van onze stichting is:
De relatie die we in 21 jaar hebben opgebouwd met de werkers aan de Pandipieri projecten in Kisumu, een stad in Kenia Afrika, te onderhouden en uit te breiden. Wij streven ernaar om op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars cultuur-en geloofsgoed contact te onderhouden waarbij we van elkaar willen leren, elkaar tot steun willen zijn en elkaar als mens hopen te verrijken.
Ondersteuning met geldelijke middelen is een onderdeel van ons contact. Daarmee steunen we het onderwijs project. We zorgen er voor dat 30 jonge vrouwen een 2 jaarlijkse beroepsopleiding kunnen volgen zodat ze daarna in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Om dit laatste te bewerkstelligen, organiseren wij allerlei activiteiten, o.a. een Afrikadag, nemen deel aan de Kerstmarkt, kaartverkoop.
We hebben een project met basisschool De Zonnesteen waarin we kinderen meenemen naar de verschillende culturen van Kenia en Nederland.

We zijn blij met uw belangstelling en hulp bij activiteiten, maar ook geldelijke steun blijft nodig.
Stort daarom uw bijdrage op rekening:

Rabobank: NL 71 RABO 0106301659
t.n.v. St. Jum. Bergeijk Kisumu te Bergeijk