Nieuws

22/12/2018

Nieuwsbrief Vrienden van Pandipieri

Hier vindt u de 2de nieuwsbrief 2018 van De Vrienden van Pandipieri. Kerst vier je met familie en... vrienden! In deze... Lees meer >>

01/12/2018

Kinderen van basisschool De Zonnesteen ontdekken het dagelijks leven in Kisumu

Basisschool De Zonnesteen ontdekt samen met de werkgroep Bergeijk-Kisumu het dagelijks leven in Kisumu. Lees meer >>

01/10/2018

Afrikadag 2018

Op zondag 9 september was onze Afrikadag. Hier leest u het verslag. Lees meer >>


Print

Wat doet KUAP?

Het project omvat:
  • Scholen, o.a. kleuteronderwijs, primair en beroepsonderwijs voor jongens en meisjes, waaronder enkele huishoudscholen, een bouw-en een kunstopleiding;
  • Gezondheidszorg, waarbij naast voorlichting, scholing (o.a. zuigelingenzorg) en ziektebestrijding veel aandacht gaat naar aidspreventie;
  • Opvang en rehabilitatieprogramma voor straatkinderen;
  • Kleine bedrijven, zoals een timmerwerkplaats, grafisch ontwerpbureau, textiel atelier, ambulancedienst, restaurant. Hier worden inkomsten verworven ten bate van het gezamenlijke doel en vinden mensen een betaalde baan.
  • Het OMA-Project. Dagelijks sterven veel ouders aan Aids. Hun kinderen worden meestal geadopteerd door hun familieleden, vooral oma's. Deze adoptiegezinnen hebben vaak dringend hulp nodig. Het OMA-Project helpt deze gezinnen met een noodzakelijke ziektekostenverzekering.

Het hele project is van en voor de gemeenschap. De christelijke levensbeschouwing is de oorspronkelijke basis maar ook mensen met andere geloofsovertuigingen zijn welkom. Tussen stammen wordt hier geen onderscheid gemaakt.
Er wordt geprobeerd problemen vanuit de gemeenschap op te lossen met de mogelijkheden en middelen die er voorhanden zijn.